PianolesAlmere

   Dalarna van der Kemp

    EPTA Piano Examen

Sinds 2010 word ik jaarlijks zowel als juryvoorzitter als ook als jurylid gevraagd tijdens de landelijke EPTA piano graadexamens in het gehele land.

Voor ambitieuze leerlingen van mijn pianoschool PianolesAlmere is het mogelijk om deze piano examens te doen. 

Eenmaal per jaar (meestal in maart en april) kan er een piano- en theorie examen worden afgelegd voor de niveau's: A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2 en F. 

Het A1 piano graadexamen is het allereerste piano examen dat kan worden afgelegd. Het graadexamen F is het hoogste examen in Nederland voor piano amateurs. Deze examens zijn toegankelijk voor leerlingen van alle leeftijden.

Door het examineren van zowel het pianospel als de theorie, houdt de ontwikkeling van het pianospel gelijke tred met het begrip van de muziek: de leerling speelt zijn stukken niet alleen, maar begrijpt wat hij doet en hoe muziek in elkaar zit!

Aan deelname aan de EPTA graadexamens zijn deelname kosten verbonden voor de leerlingen.

Bij deelname met goed gevolg ontvangt de leerling bij een door de vakjury ondertekend EPTA certificaat en een juryrapport met tops en tips.

Op de website www.eptanederland.nl kunt u verdere informatie vinden over de graadexamens in 2024.

Als een leerling van mij aan een piano graadexamen toe is, nodig ik de leerling uit om examen te doen (dit is uiteraard geen verplichting!). De ouders en de leerlingen ontvangen dan de bijbehorende repertoire en techniek eisen voor het betreffende niveau van mij.

Tussen eind December en begin Januari geef ik mijn leerlingen en hun ouders een bindend advies over deelname. Voorafgaand daaraan vindt de Proof Test plaats, waarbij de leerlingen hun stukken en de technieken aan mij en aan elkaar laten horen.