PianolesAlmere

   Dalarna van der Kemp

privacy policy in english

Privacyverklaring van PianolesAlmere


Contactpersoon:       Dalarna van der Kemp, eigenaar
Adres:                       Von Weberstraat 12

                                 1323BK Almere

Telefoon:                   06-55833969

Email:                        info@pianolesalmere.nl

IP-adres:                   92.109.92.249


Opslag van persoonlijke gegevens

PianolesAlmere slaat de persoonlijke gegevens van klanten op zoals zij die opgeven hebben bij inschrijving: voor- en achternaam, huisadres, telefoonnummer(s), emailadres(sen) en de geboortedatum van de leerling. De geboortedatum is van belang in verband met de BTW-vrijstelling van muziekonderwijs aan leerlingen t/m 20 jaar.

Voor leerlingen van 21 en ouder moet 21% BTW over de lesprijs worden afgedragen.


Doel van opslag van de gegevens

De bovenstaande gegevens worden bewaard voor communicatie over de lessen. De klant ontvangt de facturen voor de pianolessen via het opgegeven post en/of email adres. Daarnaast ontvangt de klant alleen de noodzakelijke informatie ontvangt omtrent de lessen, concerten, concoursen en examens via deze adressen. Deze communicatie is noodzakelijk voor het goed verlopen van de lessen, de lesafspraken, de concerten, examens, competities en festivals.

Bewaartermijn gegevens

Alle voornoemde gegevens worden beveiligd opgeslagen in de computer(s) van PianolesAlmere. De gegevens van huidige leerlingen worden bewaard zolang de leerling lessen volgt bij PianolesAlmere. In verband met de belastingwetgeving, worden de facturen nog wel zeven jaar bewaard op de computer van PianolesAlmere en daarna vernietigd.

Gegevensverstrekking aan derden

PianolesAlmere deelt geen gegevens van klanten met derden, met uitzondering van de belasting consulent. Met dit bedrijf is een verwerkingsovereenkomst van kracht, hetgeen betekent dat die de persoonlijke gegevens in de facturen met niemand deelt en niet voor eigen doeleinden gebruikt.

Daarnaast worden de adres gegevens van leerlingen die deelnemen aan de piano graadexamens van de EPTA (European Piano Teachers Association) gedeeld met deze organisatie. Dit is nodig voor de vermelding van de naam en geboortedatum op het diploma (opgave voor deze examens kan alleen door de docent gedaan worden).

Dit wordt altijd expliciet besproken met leerlingen en/of ouders wanneer een leerling zich opgeeft voor een examen.


Video opnames

Bij voorspeelavonden worden opnamen gemaakt voor educatieve doeleinden. Deze opnames worden gebruikt voor nabespreken met de leerling en/of de ouders in de les. Ook worden sommige video opnames  van leerlingen op de website gepubliceerd ter promotie van de lesactiviteiten van PianolesAlmere, echter alleen na uitdrukkelijke toestemming van de leerling en/of de ouders. Deze opnames staan op het eigen youtube kanaal van PianolesAlmere. Hier zijn de mogelijkheden voor openbare reacties en het insluiten van de url uitgeschakeld.

Technische details

PianolesAlmere maakt gebruik van de diensten van Strato.nl om de website te hosten. Strato houdt hierbij de bezoekersaantallen bij en die kan PianolesAlmere inzien op de website van Strato.

Citaat van de Strato website: “STRATO slaat IP-adressen van websitebezoekers gedurende maximaal zeven dagen op in zogeheten logbestanden. Dit doen we om cyberaanvallen te herkennen en af te weren. Daarna verwijderen we de IP-adressen weer”.

PianolesAlmere heeft hierbij geen inzicht in de persoonsgegevens (zoals IP-adressen) van bezoekers. Om privacyredenen worden de hostnaam en het IP-adres van de bezoeker bij Strato anoniem verwerkt in de logfiles.

Voor het bijhouden van de bezoekersaantallen plaatst Strato cookies. PianolesAlmere heeft hier geen invloed op. PianolesAlmere heeft Strato ook geen toestemming gegeven om cookies te plaatsen maar helaas kan deze optie niet uitgezet worden.

De website van PianolesAlmere maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

De computer(s) van PianolesAlmere worden beschermd door de antivirussoftware en firewall van ESET.

Google

PianolesAlmere heeft een Google-bedrijfs vermelding. Hierdoor heeft PianolesAlmere inzicht in de resultaten van Google Analytics.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. PianolesAlmere heeft hier geen invloed op. PianolesAlmere heeft Google dan ook geen toestemming gegeven om via PianolesAlmere verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Inzage en wijzigingen gegevens

Klanten kunnen op verzoek hun gegevens inzien en wijzigingen doorgeven. Neemt u hiervoor contact op via info@pianolesalmere.nl. Uw wijzigingen worden dan opgenomen in onze administratie.


Klanten kunnen klachten over het schenden van privacy m.b.t. de pianolessen bij PianolesAlmere richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens.